Transformacija kadrov

Usposabljanje kadrov za raziskave in razvoj

Izboljšajte visokotehnološki potencial svoje razvojne ekipe

Oddelki za raziskave in razvoj so gonilo inovacij v organizacijah in ključni dejavnik razvoja novih konkurenčnih prednosti. A v digitalni dobi, ko so pričakovanja potrošnikov nenehno visoka in je njihova želja po novih izdelkih in storitvah neustavljiva, imajo oddelki za raziskave in razvoj težave z ohranjanjem tempa, da bi zadostili pričakovanjem s trga.

Za izpolnitev zahtevnih tržnih potreb po vedno hitrejših inovacijah in stalnem toku novih izdelkov morajo ekipe za raziskave in razvoj izrabiti sodobne tehnologije, še zlasti informacijske. Zato morajo ti kadri izboljšati svoje tehnično znanje, da bi jasno razumeli obsežne zmogljivosti nove, digitalno transformirane IT-infrastrukture podjetja.

Kako vam lahko pomagamo

Pomagamo vam z razvojem učnih vsebin, ki kadrom za raziskave in razvoj predstavijo obsežne tehnične zmogljivosti, ki jih omogoča transformirana IT-infrastruktura. S šolanjem v obliki delavnic osvojijo potrebna znanja, da lahko skupaj z uvedenimi tehnološkimi rešitvami pri svojem nadaljnjem delu ustvarijo kar največ dodane vrednosti.

Kakšne koristi pridobi vaš razvojni oddelek

  • Pospeševanje in izboljšava učinkovitosti procesov inovacij.
  • Pospeševanje ciklusa razvoja produktov.
  • Izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti in rezultatov z racionalizacijo in avtomatizacijo storitev.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Skrajšanje časa za uvedbo novih produktov na trg.
  • Izboljšanje položaja podjetja na trgu.
  • Izboljšanje donosnosti naložb.
  • Učinkovita uporaba nove informacijske infrastrukture in ustvarjanje hitrejših donosov naložb v nove tehnologije.