Transformacija poslovanja

Preoblikovanje poslovnih modelov

Poživite svoj poslovni model za digitalno dobo

Digitalna doba je postala spodbuda za preoblikovanje poslovnih modekov, saj lahko nova tehnologija dramatično spremeni poslovanje organizacij ter način dobave produktov oz. izvedbe storitev strankam. Ne gre le za stvar digitalizacije poslovnih procesov; gre za premik naprej k bolj inovativnim poslovnim modelom: razumevanje novih tržnih trendov in kako se z njimi spopasti na prilagodljiv in konkurenčen način, definiranje novih organizacijskih veščin ter poznavanje in implementacijo najbolj učinkovitih digitalnih orodij za vaše projekte. Inovacija poslovnega modela je kompleksna in je lahko težko izvedljiva; ko pa je pravilno izvedena, lahko ustvari pomembno konkurenčno prednost.

Kako vam lahko pomagamo

Pomagamo vam zgraditi močne poslovne modele ter razviti nove produkte in storitve, ki vam bodo zagotovili konkurenčnost v globalni digitalni ekonomiji. S svetovalnimi delavnicami omogočimo vašemu vodstvu, da razvije novo digitalno poslovno strategijo. Naše svetovalne storitve vam pomagajo preoblikovati vaše podjetje, da boste lahko ponudili diferencirane, relevantne digitalne produkte in storitve, ustvarjali edinstvene in privlačne uporabniške izkušnje ter dodelali vaše poslovanje in procese.

Kakšne koristi pridobi vaše poslovodstvo

  • Razumevanje zmogljivosti in omejitev digitalne transformacije vašega poslovanja.
  • Oblikovanje strategije digitalnega poslovanja, ki je usklajena s poslovnimi cilji.
  • Oblikovanje digitalne strategije, ki omogoča poslovno odličnost.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Oblikovanje novih digitalnih storitev in rešitev.
  • Vzpostavitev večkanalnih uporabniških izkušenj.
  • Poglobitev odnosov s strankami.
  • Ohranjanje konkurenčne prednosti.
  • Ustvarjanje nove vrednosti, pomenske diferenciacije in novih dotokov prihodkov.
  • Spodbujanje rasti organizacije.