Digitalna transformacija

Transformacija poslovanja

Transformirajte svoj poslovni model in oblikujte novo vodstveno paradigmo, da postanete digitalno inovativna organizacija

Digitalni trendi pomembno posegajo in spreminjajo poslovno ekonomijo. Nenehno naraščajoča pričakovanja strank, nastajajoče nove tehnologije, večja angažiranost zaposlenih in globalna konkurenca so ustvarili tako izzive kot priložnosti. Jasno je, da morajo organizacije za uspeh v tem zahtevnem poslovnem okolju svojim strankam ponuditi nove privlačne izkušnje, vzpostaviti nove poslovne modele, graditi novo strokovne znanje ter oblikovati nove načine dela.

Ko organizacije stopijo na pot digitalnega transformiranja, je vodstvo na začetku pogosto prepričano, da je transformacija primarno stvar uspešne implementacije novih digitalnih tehnologij. Vendar to ni res. Digitalna transformacija je v prvi vrsti premik miselnosti. Mlajše, agilne organizacije s spremembami nimajo težav, saj drugega načina poslovanja niti ne poznajo. Drugače je pri večjih organizacijah, prežetih s tradicijo in analogno mentaliteto. Brez premika miselnosti jih še tako velik obseg uvedenih novih tehnologij ne bo uspešno transformiral. Medtem pa, če jim uspe doseči potrebno spremembo miselnosti, so jim odprte možnosti za transformacijo poslovanja, ustvarjanje nove vrednosti za stranke in vzdržljive konkurenčne prednosti. Vodstvo mora spremeniti svoj način razmišljanja v smislu razumevanja zaposlenih, strank, konkurence, podatkov, inovacij in vrednosti. Pri čemer je jasno, da morajo vodje najprej spremeniti svojo miselnost, preden lahko spremenijo miselnost svoje organizacije.

Pri transformiranju poslovanja NEXI lahko pomaga organizacijam pri naslednjih aktivnostih:

  • pri ponovnem razmisleku o poslovnih modelih, da bi organizacije spremenile načine delovanja in odnosov s svojimi strankami, zaposlenimi in partnerji; pomagamo vam ponovno opredeliti vaše produkte, uporabniške izkušnje in poslovne modele, da ustvarite novo vrednost, diferenciacijo in dohodke v digitalni ekonomiji;
  • pri ponovni opredelitve poslovanja in vodenja, da organizacija bolje zrcalila milenijsko miselnost in njen prožen, odprt in vključujoč pristop do dela; nudimo usposabljanje kot ključni element razvoja veščin in zmogljivosti ter ustvarjanja miselnosti digitalnega inovatorja.

NEXI-jeve storitve poslovne transformacije:

Naša metodologija

Naši usposobljeni in izkušeni svetovalci za digitalno transformacijo vam lahko pomagajo na vaši poti sprememb - s poslovnim svetovanjem in usposabljanjem, ki celostno podpira vaše poslovno prestrukturiranje in vodstveno transformacijo.

Poslovno svetovanje

ocenjevanje vašega poslovnega modela, ciljev in pričakovanj

predstavitev in pogovor o trendih, ki vplivajo na vaš poslovni model

pregled gonilnikov sprememb in digitalizacije v makroekonomskem zunanjem svetu

analiza virov in zmogljivosti v trenutnem poslovnem modelu organizacije

predlog in oblikovanje možnih novih poslovnih modelov

Usposabljanje

temelji digitalne transformacije z vodstvene perspektive

kulturni okvir in kako vplivati nanj, da se ustvari okretno in smiselno okolje

zasnova integriranega programa za spreminjanje organizacijske kulture in miselnosti

izvedba za podjetje specifičnih intenzivnih delavnic o mehkih in poslovnih veščinah za sprejemanje paradigme digitalne transformacije in omogočanje

Končni rezultat

Vaša organizacija bo pridobila poslovni in vodstveni model, ki razume digitalno transformacijo v kontekstu trga in poslovanja. Razumeli boste gonilnike uspešne transformacije ter sprejeli miselnost in metode za začetek uspešnega uvajanja sprememb. Poslovni model se bo preoblikoval, produkti modernizirali, uporabniške izkušnje pa izboljšale -  da ustvarite nove vire vrednosti in spodbujate boljšo učinkovitost. Digitalna miselnost organizacije se bo izboljšala in konkurenčne prednosti se bodo povečale z uporabo strukturiranih in na podatkih temelječih metod.

Zakaj NEXI?

  • Imamo visoko usposobljene poslovne svetovalce, ki učinkovito usmerjajo procesne zahteve, potrebne za poslovno transformacijo organizacije.
  • Imamo praktično metodologijo za premostitev vrzeli med strategijo in izvedbo. Vaše vodstvo bo razumele, kako maksimalno izrabiti tehnologijo za ustvarjanje nove, vzdržne in konkurenčne prednosti ter kako z digitalizacijo zagotoviti boljše produkte, boljše storitve, boljše uporabniške izkušnje in boljše poslovne procese.
  • Pomagamo zgraditi pravo digitalno miselnost in vam pokažemo, da vam ni treba biti tehnična oseba za vodenje digitalne transformacije.
  • Čeprav se morda zdijo teme strategije, kulture, inovacije, komunikacije, tehnologije in podatkov izredno obširne, smo dodelali naše učne vsebine in poskrbimo, da hitro pridobite in najbolj učinkovito najbolj pomembna znanja in veščine.
  • Premoremo praktična znanja in veščine in imamo izdelano metodologija prenosa znanj. Naše delavnice so zasnovane tako, da udeleženci pridobijo znanja, specifična za njihovo okolje in delo ter jih lahko začnejo uporabljati takoj.