Transformacija poslovanja

Transformacija poslovodenja

Pridobite nove zmogljivosti, zgrajene s kulturo odprtosti, inovativnosti in sodelovanja

Uspešna pot digitalne transformacije ni vprašanje le digitalne tehnologije, temveč je vprašanje kulture, spreminjajočih se perspektiv in miselnosti organizacije. Še tako dodelana strategija digitalne transformacije ne bo uspela, če vaši zaposleni na to niso dobro pripravljeni. Močno vodstvo in praktično upravljanje lahko pomaga premagovati ovire, izboljšati sodelovanje in deljenje informacij, preoblikovati procese in motivirati ekipe. Vse to prispeva k pozitivni izkušnji transformacije.

Kako boste pri vas vodili svojo ekipo skozi transformacijo? Kako se boste vi soočali z nejasnostmi in zavestno vodili svojo organizacijo naprej? Lahko odkrijete nove veščine in kompetence? Vodenje v prihodnosti je osnovano na razmerjih, kar pomeni, da potrebujete okretno okolje, zgrajeno na pomenu, ustvarjalnosti in zaupanju. Digitalna transformacija zahteva nove kompetence in, še bolj pomembno, nov način razmišljanja.

Kako vam lahko pomagamo

Usmerjamo transformacijo poslovanja in vodenja z interaktivnimi delavnicami in usposabljanji, osredotočenimi na digitalno vodenje, poslovno kulturo in organizacijski razvoj. Izvršnemu vodstvenemu kadru pomagamo pridobiti potrebno miselnost, kompetence in izvršne veščine.

Kakšne koristi pridobi vaše poslovodstvo

  • Razumevanje slogov vodenja, njihovih omejitev in razlogov, zakaj transformacija vodenja zahteva nove kompetence.
  • Vzpostavitev nove paradigme vodenja v svetu transformacije: digitalne, sistematične in dialoške.
  • Vzpostavitev dialoškega načina razmišljanja, ki ustvarja okolje vredno zaupanja, sprosti nove potenciale in spodbuja inovacije.
  • Poenostavljeno in bolj učinkovito reševanje konfliktov.
  • Postanete bolj tehnično informirani, okretni in inovativni.
  • Lažje koordiniranje razmišljanja in ukrepov vodstva, oddelkov za IT, prodajo, raziskave in razvoj ter marketing.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Ustvarjanje prave organizacijske miselnosti, kulture in klime.
  • Oblikovanje inovativne delovne sile.
  • Izboljšanje zvestobe in pripadnosti kadrov.