Izboljšajte svojo produktivnost s poenotenjem vašega okolja za sodelovanje

Za trenutek pomislite na svojo organizacijo.

Se soočate, da vaši zaposleni in delovne skupine uporabljajo zelo raznolike načine komuniciranja in sodelovanja, ki jih vaše varnostne politike le delno nadzirajo? Takšna praksa vam lahko uide izpod nadzora in, v najhujšem primeru, pripelje do uhajanja informacij.
Imajo vaše stranke in partnerji težave pri sodelovanju z vašimi sodelavci? Če ne poznajo pravilnih poti za komunikacijo z vami, bodo na trgu raje poiskali konkurenčno organizacijo, s katero bodo lažje sodelovali.
Ali se z vašimi obstoječimi platformami in sistemi za sodelovanje povečujejo stroški za licence in končni nakupni stroški?

Uspeh vaše organizacije je zelo odvisen od tega, kako dobro medsebojno komunicirate in sodelujete. Da bi dosegli učinkovito in produktivno komuniciranje in sodelovanje, je vaš izziv v tem, da medsebojno povežete prav vse svoje zaposlene, ekipe in lokacije, vključno s partnerji in strankami. Z uvedbo tehnologij poenotenega sodelovanja boste lahko povezali vse te deležnike v enotno komunikacijsko okolje, ki bo izboljšalo kakovost medsebojnega sodelovanja in spodbujalo hitrejše in bolj transparentno odločanje in delo.

Kako vam lahko pomagamo

S svetovalnimi in strokovnimi storitvami vam pomagamo načrtovati, (ponovno) zasnovati in implementirati celovit nabor komunikacijskih sistemov in platform v poenotenem in centralno vodenem okolju.

Kakšne koristi pridobi vaš IT

  • Vzpostavitev poenotenega in centralno vodenega okolja platform in sistemov za sodelovanje in komunikacijo.
  • Boljši nadzor nad licenciranjem sistemov za sodelovanje.
  • Optimizacija IT-infrastrukture.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Izboljšanje internih in eksternih izkušenj sodelovanja za zaposlene, stranke in partnerje.
  • Hitrejše sprejemanje odločitev in izboljšanje produktivnosti.
  • Optimiziranje procesov poslovnega sodelovanja.
  • Hitrejše odzivanje na poslovne spremembe.
  • Zmanjšanje operativnih stroškov in investicijskih naložb.