Transformacija IT-infrastrukture in njenih storitev

Uvedba virtualizacije omrežnih funkcij (NFV)

Pretvorite ključne omrežne funkcije v programabilne za hitrejše uvajanje bolj prilagodljivih, virtualnih storitev

Čeprav mora vaše omrežje rasti, kot raste vaše podjetje in naraščajo njegove potrebe, se vse hitreje odzivati na nepredvidljive situacije podatkovnega prometa in vam omogočati hitrejše zagotavljanje omrežnih storitev, ste soočeni z opremo, ki zavira uvedbo sprememb v vašem omrežju. Poleg tega se vaše kritične omrežne funkcije (kot so usmerjanje, preklapljanje, požarni zidovi, IPS/IDS, VPN, deljenje bremen) nahajajo na številnih specializiranih strojnih napravah, ki imajo mnoge omejitve. Zato vam vse bolj postaja jasno, da je potrebna sprememba tehnologije.

Kako vam lahko pomagamo

S svetovalnimi in strokovnimi storitvami vam pomagamo načrtovati, zasnovati in implementirati virtualizacijo omrežnih funkcij NFV ob upoštevanju programsko definiranega omrežja SDN.

Kakšne koristi pridobi vaš IT

  • Izvajanje omrežnih funkcij na strojni opremi za splošne namene.
  • Enostavna aktivacija in deaktivacija omrežnih storitev ter večanje in manjšanje njihovega obsega.
  • Zagotavljanje omrežnih funkcij tam, kjer so potrebne.
  • Avtomatiziranje storitev z orkestracijo.
  • Konsolidiranje sistemov in manj operativnih napak zaradi ročne konfiguracije.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Poenostavljeno upravljanje virtualiziranih omrežnih funkcij z nižjimi operativnimi stroški.
  • Zmanjšanje fiksnih stroškov, ker se prilagajajo dejanski uporabi strojne opreme, saj se omrežna infrastruktura preprosto in sproti prilagaja rasti podjetja.
  • Hitrejše uvajanje storitev na trg in večja konkurenčnost.