Transformacija kadrov

Transformacija IT-tehničnega kadra

Oblikujte tehnične strokovnjake za informacijsko tehnologijo prihodnosti

Ko se vaša IT-infrastruktura in njene storitve transformirajo, se spreminja tudi narava dela zaradi uvedbe in koristi, ki jih prinašajo nove tehnologije. Nove virtualizacijske tehnologije in modeli računalništva v oblaku omogočajo avtomatizacijo in orkestracijo poslovnih procesov in IT-virov. Nastane dinamična IT-infrastruktura, sposobna hitrega prilagajanja spremembam v organizaciji. Če mora biti IT-infrastruktura vsak trenutek kos poslovnim zahtevam in mora hkrati podpirati dvig produktivnosti, hitrejše zagotavljanje storitev, optimizacijo poslovnih procesov, neprekinjeno poslovanje in večja učinkovitost poslovanja, tradicionalne vloge IT-strokovnjakov ne zadostujejo več. Ne le skrbniki celovitosti, varnosti in skladnosti podatkov, postati morajo integratorji sistemov in procesov po celi organizaciji.

Vodje IT-oddelkov morajo spremeniti svojo osredotočenost na to, kdo in kako opravlja svoje delo. V IT-oddelku morajo sprejeti in uveljaviti novo miselnost, ki je potrebna za uspešno digitalno transformacijo: s pomočjo usposabljanja obstoječih kadrov in iskanjem novih talentov, ki bodo ustrezali digitalnim zahtevam poslovanja, in s pomočjo uporabe analitike, mobilnosti, oblačnih rešitev, virtualizacije, avtomatizacije in drugih sodobnih tehnologij.

Kako vam lahko pomagamo

S sistematičnim pristopom vam pomagamo oceniti, ovrednotiti in analizirati trenutne veščine vašega IT-tehničnega kadra, identificirati vrzeli v znanju, opredeliti učni program z uporabo obstoječih učnih vsebin, razviti manjkajoče učne vsebine in razviti interne strukture za karierne certifikacije. Prav tako nudimo tečaje za usposabljanje in certificiranje vaših tehničnih strokovnjakov.

Kakšne koristi pridobi vaš IT

  • IT-tehnični kader pridobi poglobljeno strokovno znanje, ki je potrebno za hitro in optimalno uvajanje novih tehnologij tako interno v vaši organizaciji kot na lokacijah vaših strank.
  • IT-tehnični kader pridobi tisto usposabljanje, ki ga potrebuje za svoje delo in razvoj kompetenc, ki jih je možno neposredno prenesti v delovno okolje.
  • Osvojitev »nove miselnosti« kadrov v IT, ki bo ustrezala digitalnim zahtevam poslovanja, vključno z uporabo analitike, mobilnosti, oblaka, virtualizacije, avtomatizacije in drugih nastajajočih tehnologij.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Prestrukturiranje kadrov in optimizacija delovnih nalog.
  • Ponovno usposabljanje talentov, delovnih skupin in pridobitev novih zmogljivosti za večjo prožnost in pripravljenost na rast in spremembe.
  • Povečanje zmogljivosti in produktivnosti.
  • Izboljšanje zvestobe delovne sile.