Transformacija kadrov

Usposabljanje kadrov za marketing

Izboljšajte trženjske kompetence z boljšim poznavanjem produktov

Za lansiranje novih digitalnih produktov na trg, njihovo promocijo s konkurenčnim pozicioniranjem, informiranjem, zbiranjem povratnih informacij strank in sploh za pripravo celovite strategije vstopa produktov na trg je potrebno, da ima vaša marketinška ekipa temeljito razumevanje vaše linije digitalnih produktov in storitev. Razumevanje lastnosti in funkcionalnosti vaše digitalne ponudbe strokovnjakom za marketingu omogoča, da natančno in bolj prepričljivo komunicirajo na trgu in predstavijo njihove prednosti.

Ena od najpametnejših stvari, ki jih lahko naredite, da zagotovite, da vaši novi digitalni produlti dosegajo zaželene prodajne rezultate, je ta, da poskrbite, da vaši sodelavci v oddelku za marketing dobro razumejo te produkte.

Kako vam lahko pomagamo

NEXI vam pomaga razviti učne vsebine, ki kadrom za marketing predstavijo vaše nove digitalne produkte z vseh zornih kotov, vključno s prednostmi, koristmi, omejitvami in primeri uporabe. S šolanjem v obliki delavnic osvojijo potrebna znanja, da lahko z nadaljnjimi marketinškimi aktivnostmi dobro podpirajo prodajo.

Kakšne koristi pridobi vaš oddelek za marketing

  • Pospeševanje identifikacije in prioritizacija najbolj učinkovitih trženjskih strategij.
  • Povečanje učinkovitosti pri vodenju strank skozi njihovo nakupno pot: od grajenja ozaveščenosti in interesa do nakupne odločitve in ponovnih nakupov.
  • Krepitev komunikacij: temeljito in širše razumevanje produktov omogoča marketinški ekipi uporabljati različne tehnike in metode za predstavljanje produktov različnim ciljnim skupinam in jih prilagajati po njihovih potrebah.
  • Vzpostavitev bolj učinkovite marketinške podpore prodaji.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Krepitev ozaveščenosti o znamki in večji doseg do ciljnih skupin.
  • Krepitev zaupanja strank.
  • Boljša stroškovna učinkovitost pridobivanja strank.
  • Izboljšanje prodajnih uspehov in rast prihodkov.