Transformacija učenja

Transformacija platforme LCMS

Pridobite platformo LCMS, ki bo zadostila vašim potrebam po digitalnem učenju tudi v prihodnosti

Upravljanje učnih vsebin v velikih organizacijah, kjer v oddelkih za izobraževanje vsako leto nastane na stotine ur učnih vsebin za več tisoč zaposlenih, partnerjev ali strank, je kompleksna in zahtevna naloga. V velikih organizacijah različni oddelki pogosto uporabljajo različne platforme LCMS, pri čemer nekatere niso sposobne nuditi digitalnih vsebin, poleg tega so te platforme pogosto na različnih lokacijah in strežnikih ali pa so v oblaku. Zato je težko najti neko specifično učno vsebino, sledenje posodobitvam vsebin pa je skoraj nemogoče. Množica različnih sistemov, standardov in formatov zagotovo ni okolje, ki je pripravljeno na digitalno transformacijo.

Na drugi strani pa primeren LCMS vaši organizaciji lahko ponudi oprijemljive koristi: organizaciji koristi z izboljšano produktivnostjo in učinkovitostjo učenja ter ukinitvijo produkcijskih silosov; strokovnjakom za učenje olajša celoten proces razvoja vsebin; in posameznim zaposlenim omogoča lažje učenje. Da bo učenje privlačno, smotrno, nadgradljivo in učinkovito, morate centralizirati in standardizirati ustvarjanje in upravljanje učnih vsebin na poenoteni platformi LCMS, ki jo bo uporabljala celotna organizacija.

Kako vam lahko pomagamo

NEXI vam pomaga poenotiti vaše platforme LCMS z remodeliranjem obstoječih ali uvedbo in integracijo nove platforme LCMS.

Najprej ocenimo in analiziramo vaše obstoječe platforme, svetujemo izboljšave, na koncu pa izvedemo bodisi remodeliranje obstoječih bodisi vpeljavo povsem nove platforme, ki bo zadostila vašim trenutnim potrebam, pa tudi tistim v prihodnosti. Prav tako poskrbimo, da bodo vse vaše učne vsebine pravilno integrirane v novo okolje LCMS, in zagotovimo, da bo vaši strokovnjaki za razvoj učnih vsebin primerno usposobljeni za uporabo novega LCMS.

Kakšne koristi pridobi vaš oddelek za izobraževanje

  • Vzpostavitev enotne, nadgradljive platforme LCMS, ki je upravljana in vzdrževana iz znane lokacije z uporabo znanih procesov.
  • Poenostavitev in pohitritev posodabljanja učnih vsebin.
  • Gladka, neovirana integracija novih učnih vsebin.
  • Izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti razvijalcev učnih vsebin.
  • Vzpostavitev standardiziranega ogrodja, ki določa poenoten pristop k razvoju ter poenoteno grafično podobo učnih materialov.
  • Večja prožnosti in vpliv delovnih skupin za razvoj učnih vsebin.
  • Zmanjšanje stroškov za razvoj učnih vsebin.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Znatno zmanjšanje vloženega dela in operativnih stroškov za pripravo in vzdrževanje učnih vsebin.
  • Poenotenje standardov za razvoj učnih vsebin na ravni podjetja.