Digitalna transformacija

Transformacija učenja

Poskrbite, da bo vaša organizacija pripravljena za jutrišnje izzive digitalnega učenja

V tradicionalnih poslovnih okoljih je bilo pasivno učenje standard. Za udeležence je tipično to pomenilo sedenje v učilnici in obravnavanje predhodno pripravljene vsebine, ki jo je formalno podajal inštruktor. Pri digitalnem učenju je znanje distribuirano, dosegljivo v trenutku in v takšni meri, kolikor je potrebno, ter se neprestano posodablja. Danes za učenje ne potrebujemo veliko – le računalnik ali pametno mobilno napravo in dostop do interneta. Kje in kdaj se posamezniki učijo, ni več vezano na določen čas ali kraj. Online učenje, vključno s kratkimi, učinkovitimi video posnetki in praktičnimi vajami, se lahko izvaja kjerkoli in kadarkoli – tudi med zasluženim odmorom za kavo.

Digitalna revolucija spreminja način, kako ljudje delajo in tudi, kako se učijo in usposabljajo. Da bi ujeli te spremembe in novonastale potrebe morajo organizacije zagotoviti sodobne platforme za učenje in izredno osredotočene in specializirane programe učenja, hkrati pa spodbujati komunikacijo in sodelovanje v kolektivu. Le na takšen način lahko organizacije zgradijo stalno privlačno in spodbujajočo izkušnjo učenja, ki bo vodila v močnejše odnose in večji uspeh kolektiva.

NEXI lahko vaši organizaciji pomaga spremeniti način učenja kot fazo digitalne transformacije. Pri tem izkoristimo prednosti digitalnih platform, da lahko prilagojeno usposabljanje postane dostopno neposredno vašim zaposlenim, strankam in partnerjem. Tako zagotovimo hitre, stroškovno učinkovite, nadgradljive in predvsem bolj privlačne rešitve za učenje.

NEXI-jeve storitve za transformacijo učenja:

Naša metodologija

Oddelkom za izobraževanje pomagamo sistematično razviti sodobno okolje za učenje v organizaciji: od izbire najbolj primerne platforme z napredno tehnologijo za učenje do prilagojenih interaktivnih učnih vsebin in programov usposabljanja za različne potrebe v organizaciji. Z obsežnimi izkušnjami vodenja številnih projektov, povezanih z uvedbo digitalnega učenja in izboljšanja uspešnosti učenja v različnih panogah, naši svetovalci za digitalno transformacijo povezujejo prednosti digitalnega in fizičnega učenja, da bi dosegli poenoten pristop k usposabljanju v celotni organizaciji in izboljšali rezultate učenja.

Nudimo širok razpon storitev, s katerimi pomagamo uspešno preoblikovati učenje v vaši organizaciji z interaktivno digitalno izkušnjo. Pomagamo vam analizirati vaše poslovne potrebe, definirati strategijo za sodobno digitalno učenje, uvesti najbolj primeren sistem za upravljanje učnih vsebin LCMS (Learning Content Management System) ter predelati in integrirati vašo obstoječo učno vsebino v izbran LCMS. Učinkovit digitalni LCMS pomembno olajša razvoj učnih vsebin, saj omogoča preprosto dodajanje, posodabljanje, strukturiranje, povezovanje, arhiviranje, iskanje in komuniciranje vsebin za učenje. Če vaš LCMS ne ustreza temu opisu, vam lahko pomagamo.

Analiza

ocenjevanje in analiza obstoječih platform LCMS

opredelitev in optimizacija razvojnih standardov za učne vsebine

ocenjevanje organizacijskih potreb po usposabljanju, določanje trenutnih ravni delovne uspešnosti ter ocenjevanje baze znanja

izvedba obsežnih intervjujev z oddelkom za izobraževanje ter pregled obstoječe učne vsebine in dokumentacije

zasnova vaše strategije digitalnega učenja

Didaktično načrtovanje

priprava zasnove, ki združuje veščine, logiko in vsebino učenja ter oblikuje uravnotežen, visoko interaktiven program učenja

uvedba enotnih metodologij za vse metode učenja

Implement and evaluate

integracija platforme LCMS

integracija obstoječih učnih materialov v LCMS

usposabljanje razvijalcev učnih vsebin

pilotno lansiranje LCMS, ocenjevanje rezultatov in uvedba LCMS v produkcijo

Končni rezultat

Vaša organizacija bo z uporabo digitalnih tehnologij in sodobnih učnih metod pridobila napredno okolje za učenje in usposabljanje kolektiva. Napredek učenja bo možno bolje meriti, postopke učenja pa razvijati in nadgrajevati, hkrati pa se bolje osredotočiti na učečega posameznika in njegove cilje. Odločanje o tem, kje in kdaj se posamezniki učijo, ne bo več vezano na določen čas ali kraj. Pridobili boste učinkovit LCMS, ki bo revolucioniral način, kako s sodelovanjem ustvarjate nove vsebine in transformirate stare vsebine.

Zakaj NEXI?

 • V podjetju NEXI imamo desetletne izkušnje in močno ekipo strokovnjakov za transformacije v organizacijah, in sicer:
  • svetovalce za upravljanje učnih vsebin, izkušene z delom na projektih s strankam, ki uporabljajo visoko napredne poslovne platforme in standardne odprtokodne platforme LCMS;
  • didaktične načrtovalce in strokovnjake za razvoj in upravljanje učnih vsebin, ki se svetujejo strankam pri opredelitvi njihovih standardov priprave učnih vsebin;
  • didaktične načrtovalce in strokovnjake za razvoj internih in eksternih kariernih certifikacij in specializacij za velike globalne korporacije;
  • didaktične načrtovalce, razvijalce učnih vsebin in tehnične pisce, ki so vešči uporabe različnih tehnologij in so obvladajo rešitve različnih ponudnikov;
  • strokovnjake za postprodukcijske aktivnosti, ki pripravijo učno vsebino za izvedbo učenja.
 • V podjetju NEXI kombiniramo ustvarjanje učnih vsebin in razvojne procese s pomočjo ustvarjalnih strokovnjakov in naprednih tehnologij, in tako dosegamo učne rešitve, ki v celoti zadoščajo vašim potrebam.
 • Uporabljamo najbolj napredne razvojne modele in orodja, ki znatno pohitrijo razvojni proces, ter robustno vodenje projektov, da ohranimo projekt na pravi poti z vami in vašo projektno ekipo.