Transformacija učenja

Transformacija učnih vsebin

Pridobite urejene in standardizirane digitalne učne vsebine nove generacije

Dandanes se mnoge organizacije soočajo z dejstvom, da so v preteklosti uporabljene učne strategije in multimedijski elementi zastareli in neučinkoviti za doseganje sodobnih učnih zahtev. Razvijalci so pri razvoju učnih vsebin uporabljali svoje lastne ideje in formate, zaradi česar je nastala množica učne snovi, ustvarjene v številnih različnih formatih, brez enotne strukture, neskladne s slogom in standardi organizacije. Za izboljšanje učinkovitosti in zagotavljanje celovitega učenja na modernih digitalnih platformah (npr. na mobilnih napravah, v spletnih brskalnikih) morajo organizacije preoblikovati svoje učne vsebine, da bi lahko sledile sodobnim standardom pridobivanja znanja v njihovi panogi.

Kako vam lahko pomagamo

NEXI vam pomaga standardizirati vašo obstoječo učno snov in jo preoblikovati v digitalni format. Pomagamo vam določiti standarde za razvoj učnih vsebin na ravni vaše organizacije, poenotimo formate in standardiziramo grafično podobo učnih vsebin, še posebej tistih, ki jih bodo uporabljale vaše stranke. Pri tem oblikujemo strukturo in preoblikujemo obstoječe vsebine, da dosežemo njihovo skladnost z novoopredeljenimi standardi, ter jih uvedemo na izbrani platformi LCMS. Na koncu vaše razvijalce in didaktične načrtovalce še usposobimo za uporabo novih standardov, da bodo učne vsebine, ki jih bodo razvijali v bodočei, skladne z vizijo vašega podjetja.

Kakšne koristi pridobi vaš oddelek za izobraževanje

  • Učne vsebine, ki so skladne s sodobnimi standardi ter omogočajo učenje na različnih napravah, tudi mobilnih.
  • Izboljšanje učne izkušnje uporabnikov.
  • Poenostavitev in pohitritev posodobljanja učnih vsebin.
  • Izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti razvijalcev učnih vsebin.
  • Vzpostavitev standardiziranega ogrodja, ki določa poenoten pristop k razvoju ter poenoteno grafično podobo učnih materialov.
  • Večja prožnosti in vpliv delovnih skupin za razvoj učnih vsebin.
  • Zmanjšanje stroškov za razvoj učnih vsebin.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Poenotenje predstavljanja učnih vsebin na ravni podjetja za zaposlene, zunanje stranke in ponudnike.
  • Poenostavitev posodabljanja vsebin, ki izvaja hitro in stroškovno učinkovito.