Storitve na področju učnih vsebin

Razvoj programov za karierne certifikacije

Spodbujajte konkurenčno prednost in razvoj kompetenc svojih kadrov s programi za karierno certificiranje

V velikih organizacijah imajo ljudje, ki tipično prihajajo iz celega sveta, pogosto zelo različne veščine in osnove znanja. V takšnem razpršenem okolju je bistvenega pomena, da sta učenje in razvoj kadrov strateško usklajena s poslovnimi cilji in da se zagotovi konsistentnost učenja po celi organizaciji. Eden najbolj učinkovitih načinov za obravnavanje vrzeli v znanju ali veščinah je interni program za karierne certifikacije, ki je namensko razvit prav za to organizacijo. S takšnim programom lahko organizacija strateško in premišljeno razvija svoje talente v skladu s svojimi cilji in zmogljivostmi.

Poleg tega je pomembno, še posebej to velja v globalnem poslovnem okolju, da morajo organizacije poskrbeti, da tudi njihovi prodajni in drugi partnerji ter stranke prav tako neprestano razvijajo svoje strokovno znanje in veščine in tako prispevajo k konsistentni uporabniški izkušnji in k ugledu blagovne znamke organizacije. Še več, programi karierne certifikacije strankam in partnerjem dajejo potrditev dosežene ravni njihovega strokovnega znanja in izkazujejo njihovo kredibilnost.

Kako vam lahko pomagamo

NEXI vam pomaga ustvariti ali strateško preoblikovati vaše programe za karierne certifikacije in specializacije ter razviti učne vsebine za učenje in izpite. Najprej pregledamo vaše produktne linije in identificiramo ravni obstoječega znanja, potrebnega za obvladovanje teh produktov. Analiziramo delovne naloge, da identificiramo potrebne veščine in kompetence, nato pa oblikujemo in razvijemo učne poti za karierne certifikacije, pripadajoče preizkuse znanja in ustrezne učne vsebine, ki omogočijo vašim kadrom, da opravijo te preizkuse.

Kakšne koristi pridobi vaš oddelek za izobraževanje

  • Razvoj verodostojne, utemeljene in pravične metode ocenjevanja znanja in veščin.
  • Oblikovanje ažurnih učnih vsebin, ki razvijajo uporabnikove kompetence pri snovanju, uvajanju, odpravljanju napak in prodaji izdelkov, storitev in rešitev.
  • Omogočiti stalen ter sistematičen profesionalni in osebnostni razvoj posameznikov skozi celotno karierno obdobje.
  • Učinkovito potrjevanje posameznikovih kompetenc.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Izboljšanje delovne uspešnosti.
  • Ohranjanje motivacije osebja in predanosti organizaciji.
  • Izboljšanje zaupanja strank in partnerjev v vašo organizacijo.
  • Grajenje prepoznavnosti znamke.
  • Vzpostavljanje avtoritete in inovativnega vodstva.
  • Omogočiti vaši organizaciji, da se osredotoči na strateške kompetence.