Učne vsebine

Storitve na področju učnih vsebin

Racionalizirajte upravljanje življenjskega cikla učnih vsebin

Mnoge organizacije se nenehno soočajo s pretečenimi ali celo zastarelimi učnimi vsebinami, tako internimi kot eksternimi za trg. Njihov proces vzdrževanja vsebin ne uspe zagotavljati pravočasne podpore razvoju njihovih izdelkov, rešitev in storitev. Ključni projekti za ustvarjanje vsebine so v zamudi in prekoračijo proračune, kar privede do izgubljenih priložnosti za prihodke. Še več, kadar organizacije oddajo storitve učenja v zunanje izvajanje drugim ponudnikom, vsak ponudnik uvede svoj lasten pristop do strukture, zasnove, razvoja, dostave in vzdrževanja vsebin. Noben od teh pristopov pa ne zagotavlja stalne primerne kakovosti posodabljanja učnih vsebin, medtem ko se stroški vzdrževanja vsebin povečujejo. Vse te težave nakazujejo, da je potreben standardiziran in učinkovit proces za vzdrževanje učnih vsebin.

NEXI pomaga reševati izzive, povezane z učnimi snovmi, tako da zagotavlja upravljanje celotnega življenjskega cikla učnih vsebin: od ustvarjanja vsebin in izvedbe učenja do umika iz uporabe. Za mnoge organizacije je to utrudljivo opravilo, a je pomembno, da organizacija zmore svojim kadrom ponujati sveže, zanesljivo in relevantno usposabljanje.

Naša metodologija

NEXI-jev paket Storitve na področju učnih vsebin združuje vse v enem za vse potrebe vaše organizacije po učnih vsebinah. Kot podaljšek vaše ekipe za izobraževanje vam pomagamo osvežiti obstoječe učne vsebine in ustvariti potrebne nove. Ponovno definiramo vašo strategijo učnih vsebin, da uvedemo sodobne pristope vzdrževanja, ki zagotavljajo hitrejše izdelavo in ažurnost vsebin. S strokovnim znanjem in izkušnjami iz izobraževalne panoge vam svetujemo stroškovno najbolj učinkovite načine ustvarjanja vsebin – bodisi, da vaša organizacija interno sama razvije nove vsebine, naroči prilagojene vsebine ali pa kupi že vnaprej pripravljene nespecializirane vsebine. Proces pridobivanja vsebin v celoti prilagodimo potrebam organizacije.

Naš portfelj storitev za učne vsebine so preverjene aktivnosti, ki razdelijo celoten življenjski cikel učne vsebine na šest faz od ocenjevanja potreb in načrtovanja do razvoja in prilagoditev ter korektur po izvedbi učenja in vrednotenje rezultatov učenja.

Analiza

analiza potreb po usposabljanju

analiza zahtev in kompetenc ter identifikacija vrzeli v znanju

opredelitev učnih poti in potreb po kariernih certifikacijah

opredelitev programov kariernih certifikacij s pripadajočimi izpiti in podpornimi učnimi vsebinami

opredelitev učne vsebine, povezane z izdelkom, tehnologijo, rešitvijo in delovnim mestom

izbira načinov učenja

Didaktično načrtovanje

opredelitev veščin in visokonivojskih ciljev, potrebnih za določeno učno vsebino

oblikovanje strukture učne vsebine in pripadajočih certifikacij

priprava projektne dokumentacija kot načrta za naslednjo fazo razvoja

Razvoj

priprava vsebinske zgodbe

razvoj vsebine na osnovi projektne dokumentacije

ustvarjanje vsebine v različnih formatih (video, spletna aplikacija, predstavitve, na osnovi iger, zvočnih posnetkov, referenčnih primerov, pouk v učilnici) in integracija teh vsebin v učni program na izbrani platformi LCMS

lokalizacija in prevodi

integracija in testiranje učnih vsebin

Izvedba

usposabljanje inštruktorjev

alfa/beta izvedba

izvedba v obliki tečajev ali delavnic, ki jih vodijo inštruktorji v fizični ali virtualni učilnici ali kombinacija obeh pristopov

uvedba mehanizmov za zbiranje povratnih informacij udeležencev šolanja in vrednotenje programa šolanja

zbiranje povratnih informacij o vsebini šolanja in kakovosti izvedbe ter identifikacijo točk, potrebnih izboljšave

Ocenjevanje

testiranje udeležencev šolanja

analiza udeležencev šolanja in izdelava poročila o učenju

ocenjevanje udeležencev šolanja za pridobitev karierne certifikacije in specializacije

Vzdrževanje

spremljanje povratnih informacij o izvajanju šolanja in izpitih

posodabljanje učnih vsebin in izpitov

popravljanje in spreminjanje vsebin, integracija posodobitev in obveščanje o spremembah

Končni rezultat

Vaša organizacija bo pridobila popolnoma prilagodljiv sistem upravljanja življenjskega cikla učnih vsebin, ki opredeljuje in implementira enotno strategijo ustvarjanja učnih vsebin po celi organizaciji in zagotavlja ažurne učne vsebine konsistentne kakovosti.

Zakaj NEXI?

 • Pri NEXI-ju svojim strankam posredujemo znanje na temelju več desetletnih izkušenj in s preverjeno ekipo strokovnjakov, med katerimi so:
  • svetovalci za upravljanje učnih vsebin, ki pri projektih s strankami uporabljajo tako visoko napredne poslovne platforme, kot tudi standardne odprtokodne platforme LCMS;
  • didaktični načrtovalci in strokovnjaki za razvoj in upravljanje učnih vsebin, ki se svetujejo strankam pri opredelitvi njihovih standardov priprave učnih vsebin;
  • didaktični načrtovalci in strokovnjaki za razvoj internih in eksternih kariernih certifikacij in specializacij za velike globalne korporacije;
  • didaktični razvijalci učnih vsebin in pisci tehničnih vsebin, ki so strokovnjaki tudi za postprodukcijske aktivnosti, ki učno vsebino pripravijo za izvedbo šolanja;
  • visoko usposobljeni inštruktorji, s priznanimi certifikati iz široke palete tehnologij in projektnega vodenja, s poslovnimi kompetencami ter drugimi mehkimi veščinami.
 • Najboljše principe didaktičnega razvijanja vsebine kombiniramo s tehnikami in z estetiko sodobnega grafičnega oblikovanja, da dosežemo, da bo vaša vsebina kar najbolje služila potrebam vaših kadrov.
 • Pomagamo vam oceniti, kakšna je zrelost vašega trenutnega procesa učenja in razvoja, ter definirati strategije za doseganje višjih ciljev učenja.
 • Pomagamo vam personalizirati izkušnje učenja, da izboljšate uspešnost učenja svojih kadrov in jim pomagate razviti nove veščine ter kompetence, ki jih morda potrebujejo pri delu.
 • Razbremenimo vaš oddelek za izobraževanje, da se lahko osredotoči na svoje strateške naloge in druge prioritete, medtem ko nam prepusti ustvarjanje ažurnih učnih vsebin.
 • Med našimi strankami so velike globalne korporacije. Z njimi smo pridobili bogate izkušnje, da znamo naše storitve prilagoditi raznolikim jezikovnim zahtevam, kulturnim razlikam in različnim ravnem učenja po svetu razpršenih kadrov. Če k temu dodamo še naše znanje, da vsebine postanejo dostopne na različnih platformah in mobilnih napravah lahko vaši kadri res dostopajo do znanja kadarkoli in kjerkoli jim je to ustreza.