Storitve na področju učnih vsebin

Vzdrževanje učnih in izpitnih vsebin

Učinkovito podaljšajte življenjsko dobo vaših učnih materialov

Mnoge organizacije razumejo usposabljanje svojih kadrov in izboljšave njihovih veščin kot strateško investicijo, ki je pogoj za rast in napredek tako posameznika kot cele organizacije. To pomeni, da morajo investirati tudi v posodabljanje in vzdrževanje vsebin, ki so potrebne za učenje. V poslovnem okolju, kjer se tehnologije hitro razvijajo ter se novi produkti in nove verzije programske opreme pogosto menjajo, velik del učnih vsebin hitro zgubi kredibilnost, saj v kratkem času postanejo zastarele, netočne in nerelevantne. Razvoj učnih vsebin ni enkratna stvar. Je nenehni in ponavljajoči se proces, ki stalno stremi za izboljšavami učnih izkušenj in, nenazadnje, za izboljšavami donosnosti naložbe v učenje. Organizacije morajo materiale za učenje in izpite v programih kariernih certifikacij nenehno ohranjati ažurne in relevantne, da usposabljanje ostane učinkovito in da obdržijo zanimanje kadrov za učenje.

Kako vam lahko pomagamo

NEXI vam pomaga revidirati ter vzdrževati učne in izpitne vsebine. Analiziramo obstoječe materiale in identificiramo tiste dele, ki zahtevajo posodobitve. Nato posodobimo učni načrt, projektno dokumentacijo ter same učne in izpitne vsebine, vse v skladu z opredeljeno strategijo razvoja vsebin, ki omogoča modularni pristop v vzdrževalnem ciklusu.

Kakšne koristi pridobi vaš oddelek za izobraževanje

  • Zagotovitev, da so relevantne, sprotne in ažurne vsebine na voljo vašim zaposlenim, strankam in partnerjem.
  • Zagotovitev stalne kakovosti učnih snovi.
  • Zmanjšanje stroškov razvoja vsebin z uporabo modularnega vzdrževanja vsebin.

Kakšne bodo vaše poslovne koristi

  • Zaščita investicij v razvoj usposabljanja kadrov.
  • Oblikovanje fiksne strukture stroškov za posodobitve učnih vsebin.
  • Povečanje poslovne vrednosti, povezane z investicijo v usposabljanje kadrov.
  • Omogočiti vaši organizaciji, da se osredotoči na osrednje kompetence in strateške aktivnosti, usposobi nove zaposlene v vaših procesih in sistemih ter naredi korak v smeri večje produktivnosti in zadovoljstva.